Hva er «spillemidlene»?

zsa

Det er kanskje ikke alle som er klar over hva spillemidlene er, hva de brukes til eller hva de i det hele tatt er lagd for. «Spillemidlene» er først og fremst en betegnelse på det overskuddet som genereres ut ifra de mange ulike spillene som drives og administreres av Norsk Tipping. Disse ulike overskuddene, altså spillemidlene, kommer til en fordeling til forskjellige formål.

Det var allerede i 1946 at Stortinget vedtok «lov om tipping i samband med idrettstevlinger», det ble dermed gitt konsesjon til å danne et aksjeselskap med formål om å drive tippevirksomhet. Selskapets overskudd skulle da gå direkte til norsk idrett og også vitenskapelig forskning. Norsk Tippings overskudd har helt siden den gang hatt stor betydning spesielt for idretten, inntektene har nemlig blandt annet bidratt til bygging av idrettsanlegg over hele landet.

Norsk Tipping

Norsk Tipping er noe de fleste kjenner til, det er et heleid statlig aksjeselskap som ble stiftet i 1947 og som er underlagt Kulturdepartementet. Norsk Tipping har altså statlig, nasjonalt monopol (en markedform hvor det kun er en selger av et produkt eller tjeneste, altså ingen konkurrenter i sitt produkt) på pengespill, det Kulturdepartementet avgjør er selskapets spilleregler og hvor stor andel av innsatsbeløpene som skal da gå til gevinster. Det er her spillemidlene kommer inn i bildet, selskapets overskudd, altså de såkalte spillemidlene fordeles så mellom idrett og kultur. Midlene som skal gå til idrettsformål fordeles av regjeringen, mens midlene som skal gå til kulturformål fordeles med to tredeler av Stortinget og så en tredel av regjeringen.

I dag så har Norsk Tipping følgende spill; tipping, oddsen, lotto, viking lotto, joker, extra, flax-lodd, keno og også multimix spillterminaler.

Selve ordningen med spillemidler ble etablert like etter Norsk Tipping ble stiftet, kun ett år etter i 1948. Rett etter at Norsk Tipping også fikk monopol på spilleautomater ble det innført nye regler for fordeling av disse spillemidlene, dette skjedde den 1. januar i 2009.

Selv om Norsk Tipping har monopol på kasinospill er det faktisk helt lovlig å spille gratis casino på nettet. Du finner mer informasjon om spill på nettet på Nordiskcasino.com. Det er også lov å spille med pengeinnsats på nettcasinoer så lenge disse følger norsk lovgivning, og i Norge beskattes kun gevinster over 10.000 NOK per gevinst ved spill på for eksempel casinovinnere.com

Overskuddet fra tallspillet Lotto

Hele fordelingen av overskuddet fra tallspillet Lotto ble fra begynnelsen av i 1986 regulert i en egen lov. Alle inntektene skulle delvis gå til kulturformål og delvis inn til statskassa. Så helt siden 1986 så har altså en del av overskuddet til Norsk Tippings spill vært en utrolig stor del og veldig sentralt for den offentlige finansieringen av kulturformål i hele Norge. I 1992, bare seks år etter loven først ble vedtatt så ble både tipping og Lotto samlet under ett og samme lovverk, da ble også staten eneier av Norsk Tipping. Det ble da bestemt at overskuddet skulle deles likt mellom tre ulike ting, idrett, forskning og kultur.

På begynnelsen av 2000-tallet var det tydelig at det var nødvendig med en opprydning i spilleautomatmarkedet, da det delvis hadde kommet ut av kontroll. Dette var også en av grunnene til at det ble vedtatt slike lover av Stortinget.

Det har blitt noen endringer underveis, før var fordelingen av spillemidlene delt akkurat likt mellom kultur og idrett. Men fra og med 1. Januar i 2009 så ble dette endret på, spillemidlene ville fra da bli fordelt 45,5 prosent til idrett, 36,5 prosent til kultur og 18 prosent ville gå til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

 

For mer detaljert informasjon vedrørende ansvarlig myndighet, lover og regler kan du klikke deg inn på Lotteritilsynets hjemmeside.

Leave a Reply